Bouwbesluit online

Met Bouwbesluit online kunt u de tekst van het Bouwbesluit raadplegen. Een zoeksysteem helpt u bij het zoeken in de tekst. In Bouwbesluit online gaat het om de tekst van het Bouwbesluit zoals die in Staatsblad 410 is gepubliceerd. Diverse wijzigingen op deze tekst worden direct in het Bouwbesluit online doorgevoerd.
Disclaimer
Bouwbesluit online is met de grootste zorg samengesteld. BRIS bv aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.
Kies links een onderdeel uit de inhoudsopgave